Ålder
Markera ålder om du är under 21

Lånesumma
Välj hur mycket du vill låna

Betalningsanmärkning
Markera om du har betalningsanmärkning

Lär dig allt om Smslån

Vad menas med Smslån?
Smslån har blivit ett av de mest kända begreppen i Sverige när det handlar om lån. Hatat av många och älskat av många. Smslånet fö... läs mer


Att tänka på när du ska ta ett smslån
Skillnaden mellan ett smslån och en vanligt traditionellt lån är inte särskilt stora. Du lånar en bestämd summa pengar ... läs mer

Annuitetslån

Annuitetslån

Annuitetslån är en låneform där låntagaren periodiskt erlägger ett fast belopp, annuitet eller annuitetsbelopp, för ränta och amortering tillsammans. Till skillnad från andra låneformer så varierar inte utgiften för avbetalningar och lånekostnader över lånets löptid.

Eftersom annuiteten är konstant, så varierar däremot amorteringsdelen över löptiden. Som för alla låneformer med återkommande avbetalningar, så minskar räntekostnaden efter hand, i takt med att det räntegrundande lånebeloppet sjunker. Amorteringsdelen stiger därmed för varje betalning.

En konsekvens av detta blir att skulden inte minskar linjärt, som vid rak amortering. Istället minskar skulden långsamt i början, men allt snabbare efter hand. Den sammanlagda räntekostnaden under lånets hela löptid blir därför högre, även om skillnaden kan vara liten vid korta lån.

En annan konsekvens är att utgifterna under början av lånets löptid är lägre. Det kan gynna låntagare som har ansträngd likviditet under denna period. Det kan även medföra att låntagaren har råd med ett större lån.