Ålder
Markera ålder om du är under 21

Lånesumma
Välj hur mycket du vill låna

Betalningsanmärkning
Markera om du har betalningsanmärkning

Lär dig allt om Smslån

Vad menas med Smslån?
Smslån har blivit ett av de mest kända begreppen i Sverige när det handlar om lån. Hatat av många och älskat av många. Smslånet fö... läs mer


Att tänka på när du ska ta ett smslån
Skillnaden mellan ett smslån och en vanligt traditionellt lån är inte särskilt stora. Du lånar en bestämd summa pengar ... läs mer

Borgenär

Borgenär

Borgenär eller fordringsägare är den som t.ex lånar ut pengar och därmed har en fordran mot någon annan. Den som borgenären har en fordran mot kallas gäldenär.

Begreppets innebörd växlar beroende på exakt vilket krav man talar om. I juridiskt språkbruk gör man därför många gånger en skillnad mellan penning- och naturaborgenär (respektive -gäldenär). Den som är penningborgenär är den som har krav att få ut pengar (till exempel kreditgivaren vid krediter eller säljaren vid varuhandel). Naturaborgenär är den som får kräva någon handling av motparten, alltså den får kräva att motparten gör något in natura (det vill säga "i verkligheten"). Köparen är till exempel naturaborgenär gentemot säljaren (Köparen kan kräva att säljaren ger ut varan) och hyresgästen är naturaborgenär gentemot hyresvärden(han eller hon kan kräva att hyresvärden ger besittning till lägenheten och håller den i visst skick).