Ålder
Markera ålder om du är under 21

Lånesumma
Välj hur mycket du vill låna

Betalningsanmärkning
Markera om du har betalningsanmärkning

Lär dig allt om Smslån

Vad menas med Smslån?
Smslån har blivit ett av de mest kända begreppen i Sverige när det handlar om lån. Hatat av många och älskat av många. Smslånet fö... läs mer


Att tänka på när du ska ta ett smslån
Skillnaden mellan ett smslån och en vanligt traditionellt lån är inte särskilt stora. Du lånar en bestämd summa pengar ... läs mer

Inkasso

Inkasso

De allra flesta har väl någon gång fått brev från ett Inkasso-företag, eller åtminstone hört talas om det. Inkasso är en åtgärd från någon som har ett krav för att driva in en obetald skuld, eller tjänst. Om man inte betalar sitt inkassokrav kan ärendet skickas vidare till kronofogden vilket kan ge konsekvenser för en lång tid framåt.

Om en skuld går till ett inkassoföretag är gäldenären skyldig att betala de inkassoavgifter som uppstår. Därför blir gäldenären skyldig att betala ett högre belopp än det som ursprungligen avsågs, oftast skall även gäldenären ersätta borgenären för dröjsmålsränta, om någon ränta inte har avtalats, skall ränta betalas med gällande referensränta plus 8%. Referensräntan har ersatt den tidigare räntebegreppet diskonto. Referensräntan fastställs den 1/1 och den 1/7 varje år av Riksbanken. Referensräntan skall återspegla det allmänna ränteläget.

Om ett inkassokrav av gäldenären anses vara felaktigt kan det bestridas, det vill säga informera fordringsägaren om felaktigheten. Inkassobolaget har då ingen rätt att driva in pengarna, tills tvisten avgjorts.

Om fordringsägaren underlåter att informera inkassobolaget om detta kan man vända sig direkt till dem. Har en gäldenär några invändningar bör man alltid vända sig direkt till inkassoföretaget med sitt bestridande. Redan då bör gäldenären förklara sin invändning i sak.

Att invända mot inkassokravet för att man inte kan betala är inte en invändning mot skulden i sig. Då är det bättre för gäldenären att lämna sitt förslag till amorteringsplan så att inkassoföretaget kan ta ställning till detta. På så sätt undviker gäldenären att ett rättegångsförfarande inleds med onödiga kostnader som följd.

Om man kan komma fram till en amorteringsplan undviker även man risken att få en betalningsanmärkning, detta under förutsättning att man sköter sina avbetalningar, på det sätt man kommit överens om.