Ålder
Markera ålder om du är under 21

Lånesumma
Välj hur mycket du vill låna

Betalningsanmärkning
Markera om du har betalningsanmärkning

Lär dig allt om Smslån

Vad menas med Smslån?
Smslån har blivit ett av de mest kända begreppen i Sverige när det handlar om lån. Hatat av många och älskat av många. Smslånet fö... läs mer


Att tänka på när du ska ta ett smslån
Skillnaden mellan ett smslån och en vanligt traditionellt lån är inte särskilt stora. Du lånar en bestämd summa pengar ... läs mer

Kronofogden

Kronofogden

Kronofogden eller Kronofogdemyndigheten har som uppgift att övervaka och driva in obetalda skulder. Myndigheten är statlig och är idag helt fristående från skatteverket.

Kronofogden arbetar med indrivning av både privata och statliga skulder. Statliga skulder handläggs som allmänna mål och det kan handla om t.ex. parkeringsböter, studieskulder och skatter. Privata fordringar handläggs som enskilda mål. Hit räknas t.ex. hyror, lån och andra skulder. Kronofogdens verksamhet behövs för att se till att både privatpersoner och företag gör ekonomiskt rätt för sig i samhället. Kronofogdens uppgift är också att försöka minska antalet skuldsatta och att hjälpa personer med obetalda skulder, banklån, skatter och andra ekonomiska svårigheter. Detta så att skuldsatta så småningom ska ha chansen att komma tillbaka i samhället med en ordnat ekonomi. Detta sker genom bl.a. rådgivning och skuldsanering.

Betalningsanmärkningar är något som privatpersoner kan få om man inte betalar sina räkningar, böter, avgifter, skatter eller liknande i tid. Man kan bestrida kravet om man gör det inom den tid man har på sig. Den som kräver pengarna måste då bevisa sitt krav i en domstol. Den som förlorar i domstolen måste betala rättegångskostnaderna. Har man väl fått en betalningsanmärkning går det sällan att få bort den under dom tre år som den finns kvar. Det är Kronofogden som registrerar betalningsanmärkningen och den registreras sedan hos alla kreditupplysningsbolag. Skulder till staten registreras direkt och går inte att bestrida. Om en sådan skuld betalas i tid så registeras den som sekretessbelagd. Denna registrering ligger sedan kvar i två år. För ett företag som drar på sig en betalningsanmärkning kan den ligga kvar i upp till fem år. Har man fått en betalningsanmärkning så kan man ofta få svårigheter med t.ex. hyreskontrakt, låna pengar, handla på kredit men man kan även få problem med att få anställning på vissa typer av jobb.

För små företag kan det vara allvarligt att få en betalningsanmärkning eftersom det då blir svårt att handla på kredit och handla på faktura. Stora företag får däremot ofta betalningsanmärkningar. Det spelar ofta inte så stor roll för dem eftersom leverantörer inte vill tappa stora företag som kunder. Skulder hos Kronofogden är publika uppgifter. Kan man person- eller organisationsnummer kan man ringa till Kronofogden och få uppfigter om skulden.