Ålder
Markera ålder om du är under 21

Lånesumma
Välj hur mycket du vill låna

Betalningsanmärkning
Markera om du har betalningsanmärkning

Lär dig allt om Smslån

Vad menas med Smslån?
Smslån har blivit ett av de mest kända begreppen i Sverige när det handlar om lån. Hatat av många och älskat av många. Smslånet fö... läs mer


Att tänka på när du ska ta ett smslån
Skillnaden mellan ett smslån och en vanligt traditionellt lån är inte särskilt stora. Du lånar en bestämd summa pengar ... läs mer

Realränta

Realränta

Realränta, real avkastning, är den ränta som erhålls om inflationen räknas bort från den nominella ränta. Nominell ränta är den ränta som exempelvis banken erbjuder. Den tar inte hänsyn till inflation eller annan påverkan och kan därmed inte användas för att ta fram korrekta mått på avkastningen.