Ålder
Markera ålder om du är under 21

Lånesumma
Välj hur mycket du vill låna

Betalningsanmärkning
Markera om du har betalningsanmärkning

Lär dig allt om Smslån

Vad menas med Smslån?
Smslån har blivit ett av de mest kända begreppen i Sverige när det handlar om lån. Hatat av många och älskat av många. Smslånet fö... läs mer


Att tänka på när du ska ta ett smslån
Skillnaden mellan ett smslån och en vanligt traditionellt lån är inte särskilt stora. Du lånar en bestämd summa pengar ... läs mer

Referensränta

Referensränta

Referensränta är ett relativt nytt begrepp som infördes så sent som 2002, tidigare kallades denna typ av ränta för diskonto.

Referensränta är en räntesats som bestäms av riksbanken en gång varje halvår. Räntan brukar sättas den 1 januari och den 1 juli varje år. Referensräntan skall motsvara den ränta som Riksbanken tillämpade vid den huvudsakliga refinansieringstransaktion som genomfördes närmast före det kalenderhalvår under vilket räntan skall gälla, avrundad till närmast högre halva procentenhet enligt räntelagen.

Referensräntan är viktig eftersom många andra räntor baseras på denna. Ett exempel är dröjsmålstäntan som ska vara referensräntan plus 8% enligt räntelagen.